KHOSLA FAMILY TREE

PAGE NO R3

Name FirstName MiddleName FirstName MiddleName FirstName MiddleName FirstName MiddleName FirstName MiddleName MiddleName
                     
              Murli Dhar Ram Sahey
                     
              Yog Raj    
                     
 
              Jagdish Ram
                     
                  Sham Lal
                     
  Lahori Mal Gujjar Mal Devi Dyal Ram Das Shanti Prakash
                     
Nagar Mal             Mulk Raj    
To Page R1 Dharam Chand                
                     
              Kishen Chand Bansi Lal
          Shankar Das        
              Nand Lal Nand Lal?

 

    Kanhya Lal            
              Sarjan Mal    
                     
          Hari Ram        
                     
          Bishen Das Jamna Das    
                     
                  Anant Ram
                     
  Ramji Das             Rattan Chand
                     
                  Shanti Sarup
          Mela Ram Arjun Das    
                  Sat Prakash
                     
                  Om Prakash
                     
          Basant Rai        
                     
                  Jagan NathTo Page R8
                   
                  Btayala Ram 
                     
                  Naubat Rai 
              Karam Chand    
      Isher Das Dina Nath   Roshan   
                     
                  Daulat   
                     
                  Ram NarainTo Page R8
                     
                  Shiv NarainTo Page R8
              Charan Das    
                  Basheshar Nath To Page R8
                       
                       
          Mukund Lal Dhanpat Rai Parladh