KHOSLA FAMILY TREE

PAGE NO 20

c
***Name*** FirstName MiddleName FirstName MiddleName FirstName MiddleName FirstName MiddleName FirstName MiddleName *********
                       
                         
            SARDARI LAL          
                         
                         
            OM PRAKASH          
                        
                        
            S0HAN LAL         
                        
                        
            MOHAN LAL          
                    

 

 
  N/A SALIG RAM CHHAJU RAM              
                   MONICA    
                        
           SADHU RAM BRIJ KUMAR      
                   BIPIN KUMAR  
                        
                        
                        
                   NATASHA    
                        
               KUSUM BALA      
                        
                   SONIA    
                        
                        
                   VISHAL    
                         
                    RICKY    
                         
                BALRAM KUMAR      
                    VINAY    
                         
                         
                MADHU BALA      
                         
                    PRITI    
                         
                         
                VIJAY KUMAR VIKRAM    
                         
                         
                    PRIYA    
                         
                         
                VISHWAJIT